Õppe- ja kasvatustöö põhimõtted

“Liivakast”

Lastepärasus – Õppetegevuste  mängulisus,  laste individuaalsusega arvestamine laste     arengu toetamisel.

Innukus –            Laste ja personali õhina innustamine ja hoidmine

Integreeritus –   Õppe- ja kasvatustöös rakendatud integreeritud tööviis, temaatiline seostatus, läbi avastus- ja õuesõpe.

Väärtused –        Positiivne õhkkond, usaldus ja meeskonnatöö.

Avatus –               Peredele, partneritele ja arengule suunatus,

Koostöö –            Laste arengu toetamiseks ja ilmestamiseks tõhus koostöö kõigi huvigruppide ja -partneritega

Arvestav –           Hoolimine, märkamine,  sõbralikud ning viisakad suhted täiskasvanute ja laste vahel.

Süsteemus –      Järjepidevus, tulemuste pidev seire ja parendustöö

Traditsioonid –Lasteaia eripära arendamine ja Eesti kultuuritraditsioonide hoidmine.