Roheline Kool

Alates 2018.a. septembrist arutatakse Rohelise Kooli tegevusi ja keskkonnaalaseid küsimusi pedagoogilises nõukogus. Arutelud kajastuvad pedagoogilise  nõukogu protokollides.

PROTOKOLL nr 6

kuupäev: 04.04.2018

Osalejad: nimekiri lisatud

Koosoleku läbiviija: Imbi Pajula keskkonnatöörühma juht

 Arutelu:

 1. Keskkonna ülevaade: kliimamuutused. Teema läbi arutatud, punktidena kirja pandud ja edastatud personalile tutvustamiseks ja täiendamiseks.
 2. Valdkonna Kliimamuutused toetavaks tegevuseks toimub rühmades taimede ettekasvatamine, samuti teravilja- ja lillepeenrad õuealal.

PROTOKOLL nr 5

kuupäev: 13.03.2018

Osalejad: nimekiri lisatud

Koosoleku läbiviija: Imbi Pajula keskkonnatöörühma juht

 Arutelu:

 1. Keskkonna ülevaade: tervis ja heaolu. Teema läbi arutatud, punktidena kirja pandud ja edastatud personalile tutvustamiseks ja täiendamiseks.
 2. Valdkonna Tervis ja heaolu toetavaks tegevuseks toimub rühmades projekt“ Riiete uus elu“, mille raames lapsed koovad kangastelgedel vaipu. Lõng saadakse vanade riiete ribastamisel ja ribadest tehakse lõngakerad.

PROTOKOLL nr 4

kuupäev: 01.03.2018

Osalejad: nimekiri lisatud

Koosoleku läbiviija: Imbi Pajula keskkonnatöörühma juht

Arutelu:

 1. Keskkonna ülevaade: meri ja rannik. Teema läbi arutatud, punktidena kirja pandud ja edastatud personalile tutvustamiseks ja täiendamiseks.
 2. Valdkonna Meri ja rannik toetavaks tegevuseks toimuvad erinevad kalapäevad ja –töötoad (kalade tutvustus, kalurielu tutvustus, meisterdamine kalamehe eestvedamisel ja juhendamisel jt).

PROTOKOLL nr 3

kuupäev: 06.02.2018

Osalejad: nimekiri lisatud

Koosoleku läbiviija: Imbi Pajula keskkonnatöörühma juht

Arutelu:

 1. Keskkonna ülevaade: globaalne kodakondsus. Teema läbi arutatud, punktidena kirja pandud ja edastatud personalile tutvustamiseks ja täiendamiseks.
 2. Valdkonna Globaalne kodakondsus toetavaks tegevuseks toimub koos Unistuse lasteaiaga vastlatrall meie lasteaia õuealal.

PROTOKOLL nr 2

kuupäev: 11.01.2018

Osalejad: nimekiri lisatud

Koosoleku läbiviija: Imbi Pajula keskkonnatöörühma juht

Arutelu:

 

 1. Keskkonna ülevaade: prügi, jäätmed ja energia. Teema läbi arutatud, punktidena kirja pandud ja edastatud personalile tutvustamiseks ja täiendamiseks.
 2. Valdkonna Prügi, jäätmed ja energia toetavaks tegevuseks toimub kampaania Küünlaümbriste ja patareide kogumine.

PROTOKOLL  nr 1

kuupäev: 01.12.2017

Osalejad: nimekiri lisatud

Koosoleku läbiviija: Imbi Pajula keskkonnatöörühma juht

 Arutelu:

 1. Rohelise Kooli programmi tutvutus
 2. Rohelise Kooli programmi tegevuskava läbi arutamine. Otsustasime keskkonna ülevaatust koostada valdkonda kaupa koos toetava tegevusega.
 3. Rohelise Kooli info, teavitamine ja kaasamine. Õpetajad jagavad infot oma rühma siseselt.
 4. Jaanuaris läheme keskkonna toetavaks tegevuseks Metsakitse tallu.