Traditsioonid

Igas kuus 2 teatrikülastust

Igas rühmas planeeritud õppekäigud.

Igal aastaajal 1 nädal õuesõpet

1.09 – Terepäev

Tere sügis

29.09 – Näitus: “Teeme koos ema ja isaga”

05.10 – Õpetajatepäev, parima kogemuse jagamine lapsevanematele

nov – Kanutiaia mardid

nov – Kadrijooks

Mängupäev ajateenijatega

I advent – Sidepataljoni päkapikud

Jõululaat

II advent – Personali päkapikud

III advent – Rühmade kontsert

Tere talv

1 nädal jaan – Kuuse ärasaatmine

Head uut aastat (loomakalender)

Vastlapäev

Sõbrapäev

Vabariigi aastapäeva aktus Sidepataljoniga

14.03 – Emakeelepäev

Tere kevad

Munadepüha mängupäev

Emakeelepäev

Rühmade etendused

07.06 – Lasteaia sünnipäevagrill