Lasteaiakoha taotlemine

Lasteaiakoha taotlemiseks Tallinna munitsipaallasteaias tuleb Tallinna elanikul täita lapse sünnitunnistuse alusel vastuvõtu taotlus, kuhu on märgitud:

  • kuni kolm lasteaia valikut;
  • koha soovimise aeg.

Taotlus esitatakse ühe valitud lasteasutuse direktorile koha peal või e-postiga, taotluse võib täita ka lasteaias.

Lasteaia direktor väljastab kolme tööpäeva jooksul koha taotluse infosüsteemi kandmisest väljatrüki.

Lasteaedade järjekorra valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue vastuvõtutaotluse esitamist lasteasutusse.

Lasteaiarühmade komplekteerimine toimub 1. maist kuni 15. augustini, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.
Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt Tallinna linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.

 

Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 27.detsembri 2006 määrus nr 109 “Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“.

Kui tekib probleeme lasteaiakoha leidmisel või muid küsimusi, pöördu Tallinna Haridusameti alushariduse spetsialistide poole.

Hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist: Marika Kallas, telefon 6404582

Allikas: http://www.tallinn.ee/est/haridus/Lasteaiakoha-taotlemine-4