Dokumendid

Haridus- ja Teadusministeerium, Koolitusluba nr 45473 HTM, 30.05.2007

Käskkirjad leiab Koolide infosüsteemist, kuhu pääseb siit: dokumendid EKIS. Hetkel on avalik vaade suletud, kuna süsteemis on vigu, mis avalikustab mitteavalikke dokumente. Vabandust

Nädalakavad on avalikustatud veebikeskkonnas www.eliis.ee.

 

Visioon

Lapsest lähtuv ettevalmistus kooliks ja eluks.

Arengut soosiv õpi- ja töökeskkond, avatus ja innovaatilisus.

Professionaalne, koostööd rakendav personal.

Soositud ja omanäoline lasteaed.

 

Missioon 

Sõbraliku meeskonnana toetada peret, laste individuaalsel arendamisel ning kooliks ettevalmistamisel, arendavas ja turvalises keskkonnas, kus väärtustatakse kultuuritraditsioone ja loodust.

 

Põhiväärtused

Positiivsus – positiivne õhkkond rühmades ja huvigruppidega suheldes.

Usaldus – turvalisus, abivalmidus,õpetajate kui professionaalide austamine

Meeskonnatöö – tõhus, laste arengut toetav koostöö kõigi huvigruppide vahel.

Märkamine – lapse individuaalsuse toetamine, lastevanemate ja kolleegide toetamine.