Rohelise kooli koosoleku protokoll

Liivamäe Lasteaed
kuupäev:  01.12.2017
Osalejad: nimekiri lisatud
Koosoleku läbiviija: Imbi Pajula keskkonnatöörühma juht

Arutelu:

  1. Rohelise Kooli programmi tutvutus
  2. Rohelise Kooli programmi tegevuskava läbi arutamine. Otsustasime keskkonna ülevaatust koostada valdkonda kaupa koos toetava tegevusega.
  3. Rohelise Kooli info, teavitamine ja kaasamine. Õpetajad jagavad infot oma rühma siseselt.
  4. Jaanuaris läheme keskkonna toetavaks tegevuseks Metsakitse tallu.