Rohelise kooli koosoleku protokoll

Liivamäe Lasteaed

Protokoll nr 12

kuupäev: 05.03.2020

osalejad: nimekiri lisatud

Koosoleku läbiviija: Sirje Tärn keskkonnatöörühma juht

Arutelu:

 1. Rohelise Kooli liputaotluse vormistamine
 2. 2. 110 paid Eesti loodusele arutelu, 100 meetrit harivat aeda.
 3. Võta vabalt 2020 osalemine

Protokoll nr 11

kuupäev: 19.02.2020

Osalejad. nimekiri lisatud

Koosoleku läbiviija: Sirje Tärn keskkonnatöörühma juht

Arutelu:

 1. Rohelise Kooli lipu taotlusvormi tegevuste arutelu vormi täitmine.

Protokoll nr 10

kuupäev: 08.01.2020

Osalejad  5-7 aastaste rühmast 6 last, õpetajate nimekiri lisatud

Koosoleku läbiviija Sirje Tärn

Arutelu:

 1. Prügi sorteerimine lasteaias. Teema läbi arutatud. Lapsed teavad kus on lasteaia hoone ees ja lasteaia rühmades erinevad prügikastid.
 2. Kokkuhoid, selle olulisus keskkonnavarade säästmisel. Korduvkasutamine.
 3.  Keskkonna tegevuskava ülevaatamine, täienduste sisse viimine.

Protokoll nr 9

kuupäev: 05.11.2019

Osalejad: nimekiri lisatud

Koosoleku läbiviija: Imbi Pajula keskkonnatöörühma juht

 Arutelu:

 1. Keskkonna põhimõtete ülevaatamine, parandamine. Teema läbi arutatud, punktidena kirja pandud ja edastatud personalile tutvustamiseks ja täiendamiseks.
 2. Keskkonna tegevuskava parandamine Teema läbi arutatud, punktidena kirja pandud ja edastatud personalile tutvustamiseks ja täiendamiseks.
 3. Keskkonnategevuse toetamiseks rühmade vahel jaotatud lillepeenrad, mida koos rühmaga korras hoida õuealal.

Protokoll nr 8

kuupäev: 09.10.2019

Osalejad: nimekiri lisatud

Koosoleku läbiviija: Imbi Pajula keskkonnatöörühma juht

 Arutelu:

 1. Keskkonna ülevaate analüüs. Teema läbi arutatud, punktidena kirja pandud parandused ja edastatud personalile tutvustamiseks ja täiendamiseks.
 2. Laste töögrupi kaasamise vormi arutelu.

Protokoll nr 7

kuupäev: 04.09.2019

Osalejad: nimekiri lisatud

Koosoleku läbiviija: Imbi Pajula keskkonnatöörühma juht

 Arutelu:

 1. Keskkonna uue töörühma koosolek, valdkondade ja tegevuse jaotus,
 2. Toetavate tegevuste plaanid selleks õppeaastaks

Protokoll nr 6

kuupäev: 04.04.2018

Osalejad: nimekiri lisatud

Koosoleku läbiviija: Imbi Pajula keskkonnatöörühma juht

Arutelu:

 1. Keskkonna ülevaade: kliimamuutused. Teema läbi arutatud, punktidena kirja pandud ja edastatud personalile tutvustamiseks ja täiendamiseks.
 2. Valdkonna Kliimamuutused toetavaks tegevuseks toimub rühmades taimede ettekasvatamine, samuti teravilja- ja lillepeenrad õuealal.

Protokoll nr 5

kuupäev: 13.03.2018

Osalejad: nimekiri lisatud

Koosoleku läbiviija: Imbi Pajula keskkonnatöörühma juht

 Arutelu:

 1. Keskkonna ülevaade: tervis ja heaolu. Teema läbi arutatud, punktidena kirja pandud ja edastatud personalile tutvustamiseks ja täiendamiseks.
 2. Valdkonna Tervis ja heaolu toetavaks tegevuseks toimub rühmades projekt“ Riiete uus elu“, mille raames lapsed koovad kangastelgedel vaipu. Lõng saadakse vanade riiete ribastamisel ja ribadest tehakse lõngakerad.

Protokoll nr 4

kuupäev: 01.03.2018

Osalejad: nimekiri lisatud

Koosoleku läbiviija: Imbi Pajula keskkonnatöörühma juht

 Arutelu:

 1. Keskkonna ülevaade: meri ja rannik. Teema läbi arutatud, punktidena kirja pandud ja edastatud personalile tutvustamiseks ja täiendamiseks.
 2. Valdkonna Meri ja rannik toetavaks tegevuseks toimuvad erinevad kalapäevad ja –töötoad (kalade tutvustus, kalurielu tutvustus, meisterdamine kalamehe eestvedamisel ja juhendamisel jt).

Protokoll nr 3

kuupäev: 06.02.2018

Osalejad: nimekiri lisatud

Koosoleku läbiviija: Imbi Pajula keskkonnatöörühma juht

 Arutelu:

 1. Keskkonna ülevaade: globaalne kodakondsus. Teema läbi arutatud, punktidena kirja pandud ja edastatud personalile tutvustamiseks ja täiendamiseks.
 2. Valdkonna Globaalne kodakondsus toetavaks tegevuseks toimub koos Unistuse lasteaiaga vastlatrall meie lasteaia õuealal.

Protokoll nr 2

kuupäev: 11.01.2018

Osalejad: nimekiri lisatud

Koosoleku läbiviija: Imbi Pajula keskkonnatöörühma juht

 Arutelu:

 1. Keskkonna ülevaade: prügi, jäätmed ja energia. Teema läbi arutatud, punktidena kirja pandud ja edastatud personalile tutvustamiseks ja täiendamiseks.
 2. Valdkonna Prügi, jäätmed ja energia toetavaks tegevuseks toimub kampaania Küünlaümbriste ja patareide kogumine.

Protokoll nr 1
kuupäev:  01.12.2017
Osalejad: nimekiri lisatud
Koosoleku läbiviija: Imbi Pajula keskkonnatöörühma juht

Arutelu:

 1. Rohelise Kooli programmi tutvutus
 2. Rohelise Kooli programmi tegevuskava läbi arutamine. Otsustasime keskkonna ülevaatust koostada valdkonda kaupa koos toetava tegevusega.
 3. Rohelise Kooli info, teavitamine ja kaasamine. Õpetajad jagavad infot oma rühma siseselt.
 4. Jaanuaris läheme keskkonna toetavaks tegevuseks Metsakitse tallu.