Tegevuskava

EESMÄRGID: Kõik töötajad ja lapsevanemad teavad, et meie lasteaed on keskkonnasõbralik

  • Lapsed naudivad ja on innustunud looduses olemisest, selle avastamist
  • Lastele meeldib vaadelda, avastada ja kogeda ümbritsevat loodust.
  • Lapsed mõistavad ökoloogilisi seoseid
  • Lapsed mõistavad inimese ja looduse omavahelisi mõjutusi
  • Lapsed oskavad teha keskkonda säästvaid otsuseid.
  • Lapsed on vastutustundlikud, oskavad hoida loodust.

Lae alla tegevuskava