Oleme avatud:
E-R: 7:00 - 19:00

Esileht

Liivamäe lasteaed

Tallinna Liivamäe Lasteaed asub aadressil Juhkentali 25. Lasteaias on 8 rühma ning õppe- ja kasvatustöö toimub eesti keeles.

Tallinna Liivamäe Lasteaed avati 07. juuni 1982. aastal. Renoveeritud maja valmis 10. jaanuaril 2022.
Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni kell 7.00-19.00. Muudatustest rühmade lahtiolekuaja kohta teavitakse lapsevanemaid veebikeskonnas Eliis.eu või lasteaia kodulehel.  Uusaastale (01.01), Eesti Vabariigi aastapäevale (24.02) , võidupühale (23.06) ja  jõululaupäevale (24.12) eelnevat tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra vastavalt Töölepingu Seaduse § 53. Suvel ning jõulude ja uusaasta vahelisel perioodil ühendatakse vajadusel laste rühmad seoses laste puhkustega ning tavapärasest vähesema kohalkäimisega.

Ühes rühmas töötavad kaks õpetajat ja üks õpetaja abi. Õpetaja abid on kaasatud õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisesse, sh laste õuesoleku ajal. Lastega tegelevad lisaks rühma personalile muusikaõpetaja, liikumisõpetaja ning vajadusel tugiõpetaja, tugiõpetaja assistent, eripedagoog, logopeed ja eesti keele õpetaja.

2018/2019 õppeaastal läbis kogu personal Verge sissejuhatava programmi ja 2019/2020 õppeaastal jätkati Verge koolitusi õpetajatele ja õpetaja abidele. Lähtuvalt vajadusest on aastast 2019 Liivamäe Lasteaia koosseisus väljaõppinud tugiõpetaja ja aastast 2022 tugiõpetaja assistent ning logopeed. Aastal 2023 liitus meiega ka eripedagoog. Tänu sellele on lapse areng ja lapsevanemate nõustamine igakülgselt toetatud ja tugisüsteem rakendatud.

Õppe- ja kasvatustöö aluseks on kinnitatud lasteaia õppekava. Olulisel kohal on kodulugu, draamaõpe, loodus- ja keskkonnahoid. Töö rühmades toimub nädalaplaani alusel, kus kajastuvad nädalateema, eesmärgid, tegevused ja sündmused. Nädala jooksul viiakse läbi õppe- ja kasvatustegevused neid omavahel lõimides. Laste arengut analüüsitakse 2x aastas, detsembris ja kevadisel arenguvestlusel lapsevanemaga.

Peamised infoallikad on Eliis.eu veebikeskkond ja lasteaia koduleht.

Direktor Imbi Pajula 
tel: 660 6142, 5188524
e- mail: liivamae@liivamae.edu.ee

Vastuvõtt:
Esmaspäev: 8.00 – 10.00
Neljapäev 15.00 – 16.30 või vastavalt kokkuleppele

Õppejuht Liis Sentšišen
tel. 6606142

Hariv Aed

Traditsiooniks on saanud väljapanekud „100 meetrit harivat aeda“ Liivamäe Lasteaia aiale. Seekordne  VI väljapanek kannab nime: „ VANARAHVAS TEAB …”. Hariva aia idee sai alguse tavalisest arutelust Juhkentali tänava poolt piirneva metallaia igavuse osas. See oli kõle, igav ja 100 meetrit pikk, kuid võiks olla hariv, huvitav, kutsuv, eesti keelt ja mahlakat murret, kultuuri toetav…

Palju õnne, Liivamäe Lasteaed!

Täna, 6. juunil toimunud Tallinna Liivamäe Lasteaia 42. sünnipäev oli meeleolukas nii väikestele kui suurtele. Kui hommikul tibas vihma, siis õhtuks oli soe suvi kohale meelitanud nii Päikese, kelleks oli kuldses kostüümis lauluõpetaja Eve kui mesilased – meie lasteaia koolieelikute lõpurühm. Laulsime Päikese paistel ühiselt sünnipäevalaule ja tantsisime mesilaste ümber ringmänge. Ukrainast pärit lapsed esitasid…

Etendus “Pilleke paksus metsas”

Täna etendasid Liivamummude ja Lendoravate lapsed saalis kogu maja lastele etenduse „ Pilleke paksus metsas“.