Oleme avatud:
E-R: 7:00 - 19:00

Esileht

Liivamäe lasteaed

Tallinna Liivamäe Lasteaed asub aadressil Juhkentali 25.

Tallinna Liivamäe Lasteaed avati 07. juuni 1982. aastal. Renoveeritud maja valmis 10. jaanuaril 2022.
Lasteaed on avatud 7.00-19.00. Lasteaias on 8 rühma.

Lasteaia õppe- ja kasvatustöö toimub eesti keeles.

Lasteaia õppe- ja kasvatustöö aluseks on kinnitatud lasteaia arengu- ja õppekava.

Olulisel kohal loodus, keskkonnahoid, kodulugu ja draamaõpe.

2018/2019 õppeaastal läbis kogu personal Verge sissejuhatava programmi ja 2019/2020 õppeaastal jätkatakse Verge koolitusi õpetajatele ja õpetaja abidele. Lähtuvalt vajadusest on aastast 2019 Liivamäe Lasteaia koosseisus väljaõppinud tugiisik. Tänu sellele on lapse areng ja lapsevanemate nõustamine igakülgselt toetatud ja tugisüsteem rakendatud.

Õppe- ja kasvatustöö toimub integreeritult, üldõpetuse põhimõttel, kõik õpetusalad ja tegevused on omavahel seostatud ning neid ühendab ühine teema. Õppetegevused on planeeritud poolaasta kaupa, käsitletavad teemad on jaotatud kuude kaupa, mis omakorda jagunevad nädala teemadeks. Laste arengut analüüsitakse 2x aastas, detsembris ja kevadisel arenguvestlusel lapsevanemaga.

Direktor Imbi Pajula 
tel: 660 6142, 5188524
e- mail: liivamae@liivamae.edu.ee

Vastuvõtt:
Esmaspäev: 8.00 – 10.00
Neljapäev 15.00 – 16.30 või vastavalt kokkuleppele

Õppejuht Liis Sentšišen (puhkusel)
tel. 6606142

Esimene õppekäik

Väikesed Tuulehobude rühma lapsed käisid täna esimest korda õppekäigul lasteaia territooriumilt väljas. Kõik olid sellest väga õhinas ning reipal sammul mindi mänguväljaku poole. Teel kohati esimesi kevade märke: nii linnulaulu kui ka tärkavaid lilli. Lapsed olid väga eeskujulikud liiklejad ja rõõmuhõisete saatel sooviti juba uuele õppekäigule minna 🙂

Teatrifestival Kanutiaia Kann

Tähekullide rühma lapsed osalesid täna Punamütsikese etendusega edukalt teatrifestivalil Kanutiaia Kann.

Näpud mullaseks

Lendoravate rühm külvas täna pottidesse õuesõppe raames muruseemet, et nüüd igapäevaselt aknalaual selle kasvamist jälgida saaks.