Oleme avatud:
E-R: 7:00 - 19:00

Esileht

Liivamäe lasteaed

Tallinna Liivamäe Lasteaed asub aadressil Juhkentali 25. Lasteaias on 8 rühma ning õppe- ja kasvatustöö toimub eesti keeles.

Tallinna Liivamäe Lasteaed avati 07. juuni 1982. aastal. Renoveeritud maja valmis 10. jaanuaril 2022.
Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni kell 7.00-19.00. Muudatustest rühmade lahtiolekuaja kohta teavitakse lapsevanemaid veebikeskonnas Eliis.eu või lasteaia kodulehel.  Uusaastale (01.01), Eesti Vabariigi aastapäevale (24.02) , võidupühale (23.06) ja  jõululaupäevale (24.12) eelnevat tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra vastavalt Töölepingu Seaduse § 53. Suvel ning jõulude ja uusaasta vahelisel perioodil ühendatakse vajadusel laste rühmad seoses laste puhkustega ning tavapärasest vähesema kohalkäimisega.

Ühes rühmas töötavad kaks õpetajat ja üks õpetaja abi. Õpetaja abid on kaasatud õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisesse, sh laste õuesoleku ajal. Lastega tegelevad lisaks rühma personalile muusikaõpetaja, liikumisõpetaja ning vajadusel tugiõpetaja, tugiõpetaja assistent, eripedagoog, logopeed ja eesti keele õpetaja.

2018/2019 õppeaastal läbis kogu personal Verge sissejuhatava programmi ja 2019/2020 õppeaastal jätkati Verge koolitusi õpetajatele ja õpetaja abidele. Lähtuvalt vajadusest on aastast 2019 Liivamäe Lasteaia koosseisus väljaõppinud tugiõpetaja ja aastast 2022 tugiõpetaja assistent ning logopeed. Aastal 2023 liitus meiega ka eripedagoog. Tänu sellele on lapse areng ja lapsevanemate nõustamine igakülgselt toetatud ja tugisüsteem rakendatud.

Õppe- ja kasvatustöö aluseks on kinnitatud lasteaia õppekava. Olulisel kohal on kodulugu, draamaõpe, loodus- ja keskkonnahoid. Töö rühmades toimub nädalaplaani alusel, kus kajastuvad nädalateema, eesmärgid, tegevused ja sündmused. Nädala jooksul viiakse läbi õppe- ja kasvatustegevused neid omavahel lõimides. Laste arengut analüüsitakse 2x aastas, detsembris ja kevadisel arenguvestlusel lapsevanemaga.

Peamised infoallikad on Eliis.eu veebikeskkond ja lasteaia koduleht.

Direktor Imbi Pajula 
tel: 660 6142, 5188524
e- mail: liivamae@liivamae.edu.ee

Vastuvõtt:
Esmaspäev: 8.00 – 10.00
Neljapäev 15.00 – 16.30 või vastavalt kokkuleppele

Õppejuht Liis Sentšišen
tel. 6606142

Lapsesuu president Alar Karisest

Lendoravate rühma lastel oli vabariigi aastapäeva eel üks põnev arutelu, et kes see tähtis mees nimega Alar Karis on ja mida ta teha võiks. Millega tegeleb Eesti president Alar Karis? „Et teised istuksid ja siis President vehib kepiga“ „Ta tegeleb paraadiga ja vehib kepiga ning teised istuvad“ „Ta juhib riiki“ „President käib trennis, rohkem ta…

Palju õnne Eesti!

Vabariigi 106 sünnipäeva tähistasime laulude, tantsude, luuletuste ja pillimänguga.

Lühendatud tööpäev!

Reedel, 23.veebruaril on lühendatud tööpäev ja lasteaed on avatud kuni 16.00   ILUSAT VABARIIGI AASTAPÄEVA!