Oleme avatud:
E-R: 7:00 - 19:00

Esileht

Liivamäe lasteaed

Tallinna Liivamäe Lasteaed avati 07. juuni 1982. aastal.
Lasteaed on avatud 7.00-19.00. Lasteaias on 6 rühma.

Lasteaia õppe- ja kasvatustöö toimub eesti keeles.

Lasteaia õppe- ja kasvatustöö aluseks on kinnitatud lasteaia arengu- ja õppekava.

Olulisel kohal loodus, keskkonnahoid, kodulugu ja draamaõpe.

2018/2019 õppeaastal läbis kogu personal Verge sissejuhatava programmi ja 2019/2020 õppeaastal jätkatakse Verge koolitusi õpetajatele ja õpetaja abidele. Lähtuvalt vajadusest on aastast 2019 Liivamäe Lasteaia koosseisus väljaõppinud tugiisik. Tänu sellele on lapse areng ja lapsevanemate nõustamine igakülgselt toetatud ja tugisüsteem rakendatud.

Õppe- ja kasvatustöö toimub integreeritult, üldõpetuse põhimõttel, kõik õpetusalad ja tegevused on omavahel seostatud ning neid ühendab ühine teema. Õppetegevused on planeeritud poolaasta kaupa, käsitletavad teemad on jaotatud kuude kaupa, mis omakorda jagunevad nädala teemadeks. Laste arengut analüüsitakse 2x aastas, detsembris ja kevadisel arenguvestlusel lapsevanemaga.

Direktor Imbi Pajula 
tel: 660 6142
e- mail: liivamae@liivamae.edu.ee

Vastuvõtt:
Esmaspäev: 8.00 – 10.00
Neljapäev 15.00 – 16.30 või vastavalt kokkuleppele

Õppealajuhataja Liis Paesüld
tel. 6606142

Majandusjuhataja Leila Talu
tel. 660 6101

Mardisandid Kanutiaia huvikoolist

Täna käisid meil külas mardisandid Kanutaiast, kes laulsid, küsisid mõistatusi ja mängisid eirnevaid pille. Lastele meeldisid mardid väga!

Mardipäev Rahvusvahelises Koolis

Täna käisid Krõlli rühma lapsed Rahvusvahelises Koolis marti jooksmas, et tutvustada välismaalt pärit lastele mardipäeva traditsioone.

Laidoneri muuseumis

Traditsiooniliselt käivad Liivamäe Lasteaia vanema rühma lapsed, seekord siis Krõll rühm, Laidoneri muuseumis Staabi – ja sidepataljoni  auastmete andmise tänuüritusel esinemas. Lapsed laulsid, lugesid luuletust ja soovisid õnne. Samuti said ringi vaadata muuseumis ja näha kõiki eksponaate.