Oleme avatud:
E-R: 7:00 - 19:00

Esileht

Liivamäe lasteaed

Tallinna Liivamäe Lasteaed avati 07. juuni 1982. aastal.
Lasteaed on avatud 7.00-19.00. Lasteaias on 6 rühma.

Lasteaia õppe- ja kasvatustöö toimub eesti keeles.

Lasteaia õppe- ja kasvatustöö aluseks on kinnitatud lasteaia arengu- ja õppekava.

Olulisel kohal loodus, keskkonnahoid, kodulugu ja draamaõpe.

Õppe- ja kasvatustöö toimub integreeritult, üldõpetuse põhimõttel, kõik õpetusalad ja tegevused on omavahel seostatud ning neid ühendab ühine teema. Õppetegevused on planeeritud poolaasta kaupa, käsitletavad teemad on jaotatud kuude kaupa, mis omakorda jagunevad nädala teemadeks. Laste arengut analüüsitakse 2x aastas, detsembris ja kevadisel arenguvestlusel lapsevanemaga.

Direktor Imbi Pajula 
tel: 660 6142
e- mail: liivamae@liivamae.edu.ee

Vastuvõtt:
Esmaspäev: 8.00 – 10.00
Neljapäev 15.00 – 16.30 või vastavalt kokkuleppele

Õppealajuhataja Liis Paesüld
tel. 6606142

Majandusjuhataja Leila Talu
tel. 660 6101

Terepäev 02.09.2019

Esmaspäeva hommikul toimus lasteaias õppeaasta avamiseks Terepäeva mängupidu, kus kõikide rühmade lapsed said ühiselt saalis mängida ja laulda.

Praktikandid lasteaias

Sellel aastal olime jälle rõõmsad, sest meil oli 2 toredat praktikanti, kes ilmestasid oma rõõmsa olemusega ja innukate ideedega. Toetasid õpetajaid tegevustes, õppekäikudel ja ühisüritustel ning mängisid lastega nii toas kui õueas. Suur tänu teile! Hämeenlinna Ammatiopisto Tavastia üliõpilasele Sakule, kes oli meie lasteaias Pätu rühmas praktikal 25.03 – 17.05.2019 Tartu Tervishoiukõrgkooli üliõpilane Anna-Britt, kes…

Lasteaia sünnipäevapidu

Lasteaia sünnipäevapidu algas hommikul saalis mängupeoga. Peale seda kiirusasid lapsed rühmadesse, et õhtuks küpsisetort valmistada. Ettevalmistused algasid juba laste lõunauinaku ajal. Lasteaia lipp lehvis ja ootas õhtuseid pidulisi. Juba kella 16.00 käis õues üsna vilgas tegevus. Ürituse avas Karlson, kes tuli kõiki lapsi, külalisi ja lapsevanemaid tervitama. Lapsed kogunesid mäele ja laulsid seal nagu laulukaarelt…