Oleme avatud:
E-R: 7:00 - 19:00

Esileht

Liivamäe lasteaed

Tallinna Liivamäe Lasteaed asub aadressil Juhkentali 25.

Tallinna Liivamäe Lasteaed avati 07. juuni 1982. aastal. Renoveeritud maja valmis 10. jaanuaril 2022.
Lasteaed on avatud 7.00-19.00. Lasteaias on 8 rühma.

Lasteaia õppe- ja kasvatustöö toimub eesti keeles.

Lasteaia õppe- ja kasvatustöö aluseks on kinnitatud lasteaia arengu- ja õppekava.

Olulisel kohal loodus, keskkonnahoid, kodulugu ja draamaõpe.

2018/2019 õppeaastal läbis kogu personal Verge sissejuhatava programmi ja 2019/2020 õppeaastal jätkatakse Verge koolitusi õpetajatele ja õpetaja abidele. Lähtuvalt vajadusest on aastast 2019 Liivamäe Lasteaia koosseisus väljaõppinud tugiisik. Tänu sellele on lapse areng ja lapsevanemate nõustamine igakülgselt toetatud ja tugisüsteem rakendatud.

Õppe- ja kasvatustöö toimub integreeritult, üldõpetuse põhimõttel, kõik õpetusalad ja tegevused on omavahel seostatud ning neid ühendab ühine teema. Õppetegevused on planeeritud poolaasta kaupa, käsitletavad teemad on jaotatud kuude kaupa, mis omakorda jagunevad nädala teemadeks. Laste arengut analüüsitakse 2x aastas, detsembris ja kevadisel arenguvestlusel lapsevanemaga.

Direktor Imbi Pajula 
tel: 660 6142, 5188524
e- mail: liivamae@liivamae.edu.ee

Vastuvõtt:
Esmaspäev: 8.00 – 10.00
Neljapäev 15.00 – 16.30 või vastavalt kokkuleppele

Õppejuht Liis Sentšišen (puhkusel)
tel. 6606142

Polina Tšerkassova “Helisevad muinaslood”

Täna käis lasteaias külas muinasjutuvestja Polina Tšerkassova. Polinal oli kaasas mitmeid põnevaid pille, mis kogutud erinevatelt maadelt, kus ta ise käinud on. Lapsed said muinasjutuvestjalt kuulda, kuidas kõlab Aafrika Masai hõimu linnulaul, milliseid imehelisid tekitab Iiri flööt, kuidas laulab savist linnu pill – okariin, torupilli vägevatest helidest rääkimata. Oi, kui mitmel-setmel moel saab mängida Eesti…

Aitame koos!

Meieni jõudis info, et sõjarindel eesliini ukrainlastele (125 brigaad, 30-50 meest) oleks suureks abiks, kui saaksime koguda magamiskotte, sooja pesu ja sokke nr 42-45. Jagasime seda infot nii oma personali kui ka vanematega. Samuti saatsime kirja kesklinna lasteaia juhtidele. Asjade korjamisele panustasid lisaks Tallinna Komeedi lasteaia direktor ja firma K.B. PASSAGE. Täna, 19.01.2023 sai kogumispunkti…

Loosivõit!

Uus aasta hakkas vahva üllatusega, kui 3.jaanuaril Kemööblilt kirja saime ning seal seisis, et meie lasteaed on endale võitnud ägeda kunstitarvete kapi Pintsel, jeeiii!!! Aitäh, Kemööbel ja ilusat uut aastat!