Oleme avatud:
E-R: 7:00 - 19:00

Esileht

Liivamäe lasteaed

Tallinna Liivamäe Lasteaed avati 07. juuni 1982. aastal.
Lasteaed on avatud 7.00-19.00. Lasteaias on 6 rühma.

Lasteaia õppe- ja kasvatustöö toimub eesti keeles.

Lasteaia õppe- ja kasvatustöö aluseks on kinnitatud lasteaia arengu- ja õppekava.

Olulisel kohal loodus, keskkonnahoid, kodulugu ja draamaõpe.

2018/2019 õppeaastal läbis kogu personal Verge sissejuhatava programmi ja 2019/2020 õppeaastal jätkatakse Verge koolitusi õpetajatele ja õpetaja abidele. Lähtuvalt vajadusest on aastast 2019 Liivamäe Lasteaia koosseisus väljaõppinud tugiisik. Tänu sellele on lapse areng ja lapsevanemate nõustamine igakülgselt toetatud ja tugisüsteem rakendatud.

Õppe- ja kasvatustöö toimub integreeritult, üldõpetuse põhimõttel, kõik õpetusalad ja tegevused on omavahel seostatud ning neid ühendab ühine teema. Õppetegevused on planeeritud poolaasta kaupa, käsitletavad teemad on jaotatud kuude kaupa, mis omakorda jagunevad nädala teemadeks. Laste arengut analüüsitakse 2x aastas, detsembris ja kevadisel arenguvestlusel lapsevanemaga.

Direktor Imbi Pajula 
tel: 660 6142, 5188524
e- mail: liivamae@liivamae.edu.ee

Vastuvõtt:
Esmaspäev: 8.00 – 10.00
Neljapäev 15.00 – 16.30 või vastavalt kokkuleppele

Õppealajuhataja Liis Paesüld
tel. 6606142

11.-15.mai Liivamäe lasteaias

Kehtib endiselt eriolukord, aga lapsi on lasteaias juba rohkem. Ühe lapsevanema tagasiside: õppetegevusi tehes lähtusime õpetajate pakutud nädalakavast. Vestlesime tervisest, hügieenist ja vee kasutamisest ning laps kirjeldas enda ja teiste pereliikmete välimust. Mõõtis sammudega tubade laiust ja pikkust ning koostas plaani. Koos tantsisime, laulsime ja joonistasime, lugesime liisusalme ning vaatasime videosid. Peale selle aitas laps…

4-8 mai Liivamäe Lasteaias

Üks rühma saatis kirja isadele, kuidas üllatada emasid peagi saabuva emadepäeva puhul. Kuna sellel aastal me seda lasteaias teha ei saa, siis pakuti neile omalt poolt välja mõned ideed. Kuna isad emadepäeva peol ei ole osalenud, siis selgitati, kuidas oleme seda varasemalt lasteaias pidanud. Koos lastega oleme meisterdanud emale kaardi, õppinud selgeks ühe luuletuse, hulganisti…

Imelist emadepäeva!

EMA JA LAPS Luuletanud ema LEELO TUNGAL Emalt saab laps toidulaua ja lusika, kui ta on kraps – kalli – kalli ja musi ka, Emalt saad selgeks nii numbrid kui tähed – kuidas sa muidu kooli kord lähed! Emalt saab sülle ja kommile lisagi, (Muide, ta sulle on valinud isagi) Emalt saab kiita ja emalt…