Visioon

Väärtuseid hoidev

Innovaatilistele ideedele avatud

Suurepärane koostöö ja partnerlus

Individuaalsust arvestav ja toetav

Omanäoline

Optimistlik ja positiivne õhkkond

Naerusuiseid ja õnnelikke lapsi täis lasteaed

Väärtused

Hoolin

Olen usaldusväärne

Innovaatilistele ideedele avatud

Alati Positiivne

Märkan

Edukale koostööle pühendunud

Missioon

Ühiselt haritud mõttekaaslastega toetatakse lapse igakülgset arengut, väärtustades traditsioone, kodulugu ja keskkonda.

Traditsioonid

 • Õpetajatepäeval töövarjupäev koostöös lapsevanemate ja Sidepataljoniga
 • Koostöö Staabi- ja Sidepataljoniga
 • Koostöö Metsakitse taluga
 • Jõululaat
 • Heategevusprojektid
 • Terviseprojektid – hambaravi, silmaarst, logopeed, tugiisik
 • Lasteteatrid kaks korda kuus
 • Lasteaia sünnipäev (tunnustusüritus ja õppeaasta lõpetamine)
 • Traditsioonilised mängupeod
 • Koolitusaed Juhkentali tänavapoolsel aial
 • Koostöö Harju Kaluriühistuga
 • Erinevad loodusprojektid
 • Laste ja personali teatrilavastused
 • Koostöös huviringidega võistluste korraldamine