Arengukava

Käesolev Tallinna Liivamäe Lasteaia arengukava töötati välja meeskondlikult, kaasates arengukava koostamisse ka huvigrupid ning nende põhjendatud ettepanekud.

Arengukava koostamise aluseks on eelneva perioodi sisehindamine ja analüüsid ning 2019. aasta sisehindamise aruanne.

Liivamäe lasteaia arengukavaga tutvumiseks lae fail arvutisse SIIT

Arengukava tegevuskava aastaks 2023 on leitav SIIT