Arengukava

Käesolev Tallinna Liivamäe Lasteaia arengukava töötati välja meeskondlikult, kaasates arengukava koostamisse ka huvigrupid ning nende põhjendatud ettepanekud.

Arengukava koostamise aluseks on eelneva perioodi sisehindamine ja analüüsid ning 2015. aasta sisehindamise aruanne.

Liivameäe lasteaia arengukavaga tutvumiseks lae fail arvutisse SIIT