Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev lastevanemate esindajate kogu, kelle ülesanne on aidata kaasa lasteaia tööks ning õppe- ja kasvatustegevuse edukaks kulgemiseks vajalike tingimuste loomisel.

Hoolekogu esindaja Murel: murel.truu@gmail.com

SEPTEMBER:

 • Eelarve projekti tutvustus
 • Tegevuskava tutvustus, plaanid
 • Õppe- ja kasvatustöö korraldus, huvitegevus
 • Asjakohased teemad

NOVEMBER:

 • Jõulude ettevalmistus
 • Koostöö lastevanematega rühmade tasandil

JAANUAR                 

 • Poolaasta tegevuse analüüsid
 • Parendustegevuse planeerimine

MAI, JUUNI                                      

 • Õppeaasta analüüsid (tegevuskava, õppe- ja kasvatustöö)
 • Rahuloluküsitluste analüüsid
 • Lasteaia sünnipäev
 • Parendustegevused