Lapsevanemale

Lasteaed on kollektiivpuhkuseks suletud 1-17.07.2024.

Lasteaiakohta Tallinna munitsipaallasteaias on kiire ja mugav taotleda iseteeninduskeskkonnas.

Lapsevanem saab esitada kuni kolm lasteasutuse valikut ja märkida koha soovimise aja. Lasteaedade valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue taotluse esitamist lasteaeda.

Taotlus esitatakse ühe valitud lasteasutuse direktorile koha peal või e-postiga, taotluse võib täita ka lasteaias.

Lasteaiarühmade komplekteerimine toimub 1. maist kuni 15. augustini, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel. Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt Tallinna linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.

Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrus nr 18 “Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord”.

Kui tekib probleeme lasteaiakoha leidmisel või muid küsimusi, pöördu Tallinna Haridusameti alushariduse spetsialistide poole.

Allikas: http://www.tallinn.ee/est/haridus/Lasteaiakoha-taotlemine-4

Veel kasulikku infot leiate  Tallinna Haridusameti kodulehelt

…………………………………………………………………………………………………………….

Lasteaia nimekirjad ja järjekord kajastub Tallinna Haridusameti andmekogus, eesti.ee ning lasteaia personali ja laste andmed EHIS-es.

Õppekasvatustööga saab tutvuda https://www.eliis.eu/

Dokumentide vormid on leitavad https://www.tallinn.ee/et/haridusasutused/asjaajamine

Dokumendiregister paikneb aadressil http://dhs.tallinn.ee/atp/.

Ruumide rent ja hinnad on leitavad siit.

Kohatasu ja toidukulu lasteaedades https://www.tallinn.ee/est/haridus/Kohatasu-Tallinna-lasteaedades

Vanema poolt kaetava osa maksmisest vabastamine  https://www.tallinn.ee/est/haridus/Soodustused-Tallinna-lasteaedades#n

Soodustused ja toetused Tallinna lasteaedades on leitavad siit.