Laps läheb kooli

Koolivalmiduse hindamine

Lapse koolivalmiduse hindamine toimub arengu analüüsimise põhjal. Kooli minevale lapsele viiakse läbi arengu hindamine sügisel ja kevadel. Kevadise arenguhindamise tulemuste põhjal ning koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast lähtudes koostavad rühma õpetajad koolivalmiduskaardi. Vajadusel kaasatakse koolivalmiduse kaardi koostamisse ka teisi lapsega tegelevaid spetsialiste.

Esimesse klassi astumise info on leitav Tallinna Haridusameti lehelt: https://www.tallinn.ee/et/haridus/esimesse-klassi-astumine