Tegevuskava

PROGRAMMI EESMÄRK: kõik töötajad ja lapsevanemad teavad, et meie lasteaed on keskkonnasõbralik ning lastest kasvavad jätkusuutlikult mõtlevad keskkonnateadlikud inimesed.

TEGEVUSTE EESMÄRGID: 

  • Laps naudib looduse avastamist ja on innustunud looduses olemisest.
  • Lapsele meeldib vaadelda, avastada ja kogeda ümbritsevat loodust.
  • Laps mõistab ökoloogilisi seoseid.
  • Laps mõistab inimese ja looduse omavahelisi mõjutusi.
  • Laps oskab teha keskkonda säästvaid otsuseid.
  • Laps on vastutustundlik, oskab hoida loodust.

Rohelise Kooli valdkonnad

2021. aastal tegeleb Tallinna Liivamäe Lasteaed süvitsi valdkondadega:

  • Elurikkus ja loodus
  • Jäätmed
  • Tervis ja heaolu

Lae alla tegevuskava
Lae alla tegevuskava 20/21