Kehtib endiselt eriolukord, aga lapsi on lasteaias juba rohkem.

Ühe lapsevanema tagasiside: õppetegevusi tehes lähtusime õpetajate pakutud nädalakavast. Vestlesime tervisest, hügieenist ja vee kasutamisest ning laps kirjeldas enda ja teiste pereliikmete välimust. Mõõtis sammudega tubade laiust ja pikkust ning koostas plaani. Koos tantsisime, laulsime ja joonistasime, lugesime liisusalme ning vaatasime videosid. Peale selle aitas laps ema kodutöödel: koristamine, toidu tegemine. Samuti mängis väikese õega.

Üks rühm vaatles erinevaid metsa- ja aasalilli piltidelt ja looduses.  Otsis neid ka õuest ja võimalusel palus teha pilte ning ootas tagasisideks fotokollaaži nendest. Tehti ka lillede sorteerimist õite värvuse järgi. Samuti mängisid lapsed kevadlillede bingot.