Esimesel eriolukorra nädalal püüdsime kohaneda olukorraga. Esmalt mitmed päevad desinfitseerisime kõikide rühmade kõikvõimalikke pindasid.

Järgmine väljakutse oli, kuidas korraldada kaugtöö kaudu õppe- ja kasvatustöö ning suhtlus lapsevanemate ja töötajatega. Arutasime, millised süsteemid, dokumendid vajaksid ülevaatamist ja parandamist, millised töögrupid millega tegelevad.

Kindel oli see, et lastega kodus olevatele lapsevanematele tuleb minna appi minna.  Õpetajad nõustasid vanemaid nii meieli kui telefoni teel ja igapäevane aktiivne suhtlus toimis kõikide osapoolte vahel. Koostöös hoolekoguga sai vanematele saadetud erinevaid linke, kus oli põnevaid ja arendavaid tegevusi lastele. Selgeks sai, et õpetajad hakkavad edaspidi saatma rühmapõhiselt ülesandeid ja erinevaid materjale, mida vanemad soovi korral kasutada saavad. Nii saame maksimaalselt toetada vanemaid laste koduõppel ja kooliks ettevalmistusel. Tagasisidena saime vanematelt vahvaid fotosid ja videosid, mida lastega kodus tehakse.

Nädala jooksul sai selgeks, et õppida on veel palju, et kaugtöö korraldus tõhusamaks muuta.