Pokud  ja Lotted tähistasid Halloweeni 🙂

Ühispeolt ei puudunud snäkid, muusika, ühismängud ning varjuteater!

https://www.youtube.com/watch?v=vrjevoRpIik