Roheline kool

KESKKONNAALASE TEGEVUSE PÕHIMÕTTED

  • Lähtume J.Käisi üldõpetuse põhimõtetest;
  • Osaleme keskkonnahariduslikes projektides (KIK);
  • Hoiame lasteaia õueala bioloogilist mitmekesisust (lasteaia õuealal liigirikkuse järjepidev laiendamine);
  • Õuesõppepäevad, vahetu õppimine MÕK;
  • Käitume lasteaias keskkonnateadlikult (kasutame ressursse säästlikult);
  • Tõstame personali ja laste teadlikkust;
  • Rakendame Kiusamisest vaba lasteaed põhimõtteid;
  • Kaasame keskkonnaalasesse tegevusse partnereid;
  • Propageerime tervislike eluviise;
  • Toimiva keskkonnateadlikkuse kujundamine asjatundlike töötajate ja optimaalsete vahenditega.

Vaata ka:

Ülevaatus

Tegevuskava

Koosoleku protokoll