Täna toimus Liivamummude rühmas raudteeohutuse teemaline õpihommik, kus lapsed said kaasa arutada mitmetel raudteeohutust puudutavatel teemadel ning näha teemakohaseid videosid. Koolituse läbiviijad Marius Kupper ja Tarvi Viirsalu tõdesid, et lapsed olid väga nutikad ja teadsid hästi, kuidas tuleb raudteel ja selle läheduses liigelda. Koolitajate küsimusele, kuidas te kõike seda teate, rääkisid lapsed, et õpetaja või vanemad on selgitanud, üks poiss ütles, et tema isa sõber on raudteepolitseinik, sellepärast ta kõike teabki.

Iga osaleja sai kingiks töövihiku  ning omalt poolt andsid lapsed ühistööna joonistatud raamatu raudteeohutusest.