Laste ja noorte keskkonnateadlikkuse kujunemist edendav üleilmne programm Eco-Schools ehk Roheline Kool on tegutsenud juba 26 aastat. Võrgustikku kuulub ligi 59 000 haridusasutust 68 maalt, mis teeb sellest maailma suurima keskkonnaharidusliku programmi. Eesti on programmi kuulunud neli aastat. Selle ajaga on ühiste väärtuste pinnalt kujunenud hästi toimiv võrgustik, kus osaleb 140 lasteaeda ja kooli, enam kui pooled neist on Tallinnast.

Liivamäe Lasteaed on liitunud Rohelise Kooli programmiga. Programmi eesmärgiks meie lasteaias on, et kõik töötajad ja lapsevanemad teavad, et meie lasteaed on keskkonnasõbralik ning lastest kasvavad jätkusuutlikult mõtlevad keskkonnateadlikud inimesed. Õuesõpe ja linnaaiandus on kujunenud meie lasteaia lahutamatuks õppetöö osaks.

Tänasel, maailma keskkonnale pühendatud päeval, 05.06.2020  tunnustas virtuaalsel konverents-üritusel  meie lasteaia keskkonnaalast tegevust tänusõnumiga üleilmse Rohelise Kooli liikumise Eesti patroon Kersti Kaljulaid.

Roheline Lipp antakse haridusasutustele, kes on välja töötanud keskkonnahariduse strateegia ja järgivad seda kogu oma tegevuse korraldamisel, kaasates keskkonnategevustesse nii lapsi, personali kui ka lapsevanemaid. Rohelist Lippu saavad taotleda asutused, kes on osalenud Rohelise Kooli programmis vähemalt ühe õppeaasta.