Kahel päeval, 20. ja 21. novembril toimus Liivamäe lasteaias “Meie parimate praktikate jagamine – tavarühmades olevate lisatähelepanu vajavate lastega toimetulemisel”.

Iga aastaga tuleb lasteaeda üha enam lapsi, kes vajavad õpetajalt lisatähelepanu, et toime tulla emotsioonide, sotsiaalsete oskuste ja õppetegevustes osalemisega. Nagu ikka on edasiviivaks jõuks mingi olukord, mis vajab kiiret sekkumist ja reageerimist. Nii oli see ka meil. Läbi aastate oleme selliste laste puhul pöördunud erinevate spetsialistide poole ning lapsed on saanud koolipikendusi. Alates 2017 sügisel sai pöördepunktiks olukord, kus tavapärased võimalused meid enam ei aidanud ja tuli läheneda hoopis teisiti. 2018 aastast on Liivamäe lasteaias kasutusel toetav süsteem õpetajatele, lastele ja lastevanematele.

Uue süsteemi eesmärgiks on toetada õpetajaid, lapsi ja lapsevanemaid, et leida võimalikult häid lahendusi käitumisraskuste ja lisatähelepanu vajavate lastega toimetulemiseks tavarühmades.

Meie lasteaias töötab tugiõpetaja, kes oli lahkesti nõus  jagama parimaid praktikaid õpetajatele, kellel sarnane mure. Ise panime eesmärgi, et kui antud teemast huvitatud registreerib kuni 10 inimest, on kõik hästi.  Väljapakutud päev sai sama päeva õhtuks täis ja suurest huvist ajendatult pakkusime välja teise päeva. Kokku oli meie parimatest praktikatest huvitatud 72 õpetajat. Nii suureks huviks me tõesti valmis ei olnud, kuid mõistsime, et õpetajatel on ilmselt sellelaadset abi  ning praktilisi nõuandeid väga vaja. Kõik osalejad said kaasa paberkandjal materjali, kuhu said ise täiendusi lisada ning koolitustõendi.

Tagasiside oli väga positiivne ning sooviti veel sellelaadseid parimaid praktikaid. Oleme koos tugiõpetajaga plaaninud lähiajal veel ühe kogemuste jagamise ette võtta. Anname sellest kindlasti teada.