Meil oli täna väga toimekas stuudiopäev 🙂 Liivamäe lasteaia osa praegusi ja juba lõpetanud lapsi said kindlasti uudse ja imelise kogemuse võrra rikkamaks. Helistuudios lauldi sisse kaks Külliki Levini ahjusooja laulu.

Lapsed pidid laulude vahel riideid vahetama ja see tempo oli päris kiire. Muusikaõpetaja Külliki oli lastele toeks ja aitas ning suunas neid.

Helimees jooksis uksest sisse, uksest välja, sama tegi ka filmimees, kes filmis lapsi eraldi ühes ruumis ja teises ruumis.