Täna külastasid meie lasteaeda Tallinna Ülikooli III kursuse alushariduse üliõpilased, kes tutvusid majaga ja meie lasteaia erinevate projektidega. Õppealajuhataja rääkis rühmadevahelisest koostööst ja lapsevanemate kaasamisest, ühisüritustest ja lasteaia traditsioonidest.