Liivamummude 6-7 aastased lapsed õppisid, kuidas hoida loodust ning tegid selleks põneva katse.

Esmalt joonistasid nad endale hariliku pliiatsiga maakera ning lisasid sellele mandrid. Siis liimisid nad mandrite kohale soodat ning panid Maa rõõmsalt  äädikaga kihisema, et näha, kui rõõmus planeet on, kui tema eest hoolitsetakse. Seejärel kordasid nad protsessi veega kaetud pinnal.

Teaduskatse ajal arutasime koos lastega, milline inimese tegevus mõjub Maale hästi ja milline halvasti. Negatiivsena tõid lapsed välja prügi maha viskamist, vee, söögi ja elektri raiskamist, puude raiumist, loomade küttimist ja veekogudesse prügi viskamist. Positiivsena toodi välja maast prügi koristamist, veekogude puhastamist prügist, vee säästmist ja ennetada toidu raiskamist (mitte ära visata jne). Teaduskatset tegid kõik lapsed suure huvi ning põnevusega.