Meie Lasteaed osales 6.oktoobril lasteaia- ja põhikooli esimese astme õpetajate eesti keele seminaril „Hariv aed: Õuesõppest keele- ja kõneõppeni” https://www.folklore.ee/kp/lp/2022/. Veebiseminari eesmärk oli tutvustada õpetajatele võimalusi emakeelepõhiste kultuuriväärtuste kujundamisel. Seminari keskmes oli eesti keel ja selle õpetamine ja omandamine lasteaias, sealhulgas kõnelemis- ja kirjutamisvalmiduse kujundamine erinevate õppetehnikate abil. Põhjalikumalt käsitleti sel aastal keele- ja kõneõppe ning õuesõppe seoseid.