Hoolekogu

Hoolekogusse kuulub igast rühmast lastevanemate esindaja, õpetajate esindaja ja direktor

hoolekogu esindaja  meil: elikok2sper@gmail.com. , kelle kaudu saab ühendust teiste hoolekogu liikmetega

HOOLEKOGU TÖÖPLAAN  ÕPPEAASTAKS 

SEPTEMBER:

 1. Eelarve projekti tutvustus
 1. Tegevuskava tutvustus, plaanid
 2. Õppe- ja kasvatustöö korraldus, huvitegevus
 3. Toidusoodustuste arutelu
 4. Asjakohased teemad
 5. NOVEMBER:
 1. Jõulude ettevalmistus
 2. Koostöö lastevanematega rühmade tasandil
 3. JAANUAR               
 1. Poolaasta tegevuse analüüsid
 2. Toidusoodustused
 3. Personali küsitluste kokkuvõtted
 4. Parendustegevuse planeerimine
 5. MAI, JUUNI:
 1. Õppeaasta analüüsid (tegevuskava, õppe- ja kasvatustöö)
 2. Küsitluste analüüs
 3. Lasteaia sünnipäev
 4. Parendustegevused