Riigihanked

Tallinna Liivamäe Lasteaed lähtub riigihangete korraldamisel Tallinna hankekorrast. Hetkel riigihankeid ei ole.

https://www.tallinn.ee/et/haridusasutused/riigihangete-korraldamise-uldpohimotted 

https://www.tallinn.ee/et/haridus/tallinna-haridusameti-riigihanked