Täna rääkis meie Naerukasside õpetaja Karmen Tallinna Ülikooli üliõpilastele, kuidas toimub koolivalmiduse hindamine Liivamäe lasteaias.