Teisel eriolukorra nädalal, 23.-27.märts jätkasime pideva ja süstemaatilise desinfitseerimisega ning kaugtöö korraldamisega.  Õpetajad jagasid rühmade põhiselt vanematele infot, nõustasid ja suunasid, mida toredat lastega kodus teha. Näiteks üks rühma andis ülesandeks harjutada lastega õpitud häälikuid ja tähti. Lasti nimetada enda ümber olevaid asju ning kuulmise teel nimetada, mis häälikut nad kuulevad sõna alguses. Soovitati harjutada oma nime kirjutamist ning lugeda kokku, mitu tähte on nende nimedes. Ka soovitati kunstitööd siduda tähtede õppimisega.